ซัปโปโร → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
18:29 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  18:49 - 23:59
  5h 10min JPY 30,940 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  19:26
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  21:50
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:07
  22:31
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:38
  22:42
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:50
  23:24
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:37
  23:46
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  23:46
  23:59
 2. 2
  19:11 - 00:39
  5h 28min JPY 28,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  19:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  22:20
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:38
  22:55
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  22:55
  23:00
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:03
  00:26
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  00:26
  00:39
 3. 3
  19:11 - 00:53
  5h 42min JPY 28,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  19:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  22:20
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:38
  22:55
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  22:55
  23:00
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:36
  00:40
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  00:40
  00:53
 4. 4
  19:11 - 00:53
  5h 42min JPY 28,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  19:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  22:20
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:52
  23:10
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  23:10
  23:15
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:36
  00:40
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  00:40
  00:53
 5. 5
  18:29 - 16:21
  21h 52min JPY 482,980
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  18:29
  16:21
zoom bar parts