ซัปโปโร → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
22:59 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  07:09 - 12:20
  5h 11min JPY 46,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:09
  07:48
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  10:20
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:47
  11:24
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  11:24
  11:40
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  11:41
  12:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  12:15
  12:20
 2. 2
  07:48 - 12:47
  4h 59min JPY 46,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:28
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:05
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:33
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  11:33
  11:38
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:52
  12:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  12:44
  12:47
 3. 3
  06:02 - 12:47
  6h 45min JPY 46,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  06:51
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:05
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:33
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  11:33
  11:38
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:52
  12:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  12:44
  12:47
 4. 4
  07:48 - 12:53
  5h 5min JPY 46,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:28
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:05
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:33
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  11:33
  11:38
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  12:50
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  12:50
  12:53
 5. 5
  22:59 - 21:10
  22h 11min JPY 530,290
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  22:59
  21:10
zoom bar parts