ซัปโปโร → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
23:40 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  07:48 - 13:48
  6h 0min JPY 47,960 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:28
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:00
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:28
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  11:28
  11:33
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:37
  12:04
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  13:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  13:32
  13:48
 2. 2
  08:36 - 14:16
  5h 40min JPY 35,940 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  09:15
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  12:10
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  12:15
  12:20
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  12:27
  13:20
  JRวาคายามะสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  JR和歌山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:28
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  14:00
  14:16
 3. 3
  08:36 - 14:18
  5h 42min JPY 35,790 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  09:15
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  12:10
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  13:01
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  13:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:02
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  14:02
  14:05
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:08
  14:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:18
 4. 4
  08:02 - 14:18
  6h 16min JPY 36,150 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  08:37
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  12:10
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  12:15
  12:20
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  12:27
  13:20
  JRวาคายามะสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  JR和歌山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:28
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:02
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  14:02
  14:05
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:08
  14:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:13
  14:18
 5. 5
  23:40 - 23:01
  23h 21min JPY 569,020
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  23:40
  23:01
zoom bar parts