ซัปโปโร → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

ออกเดินทางเวลา
22:53 03/05, 2021
cancel
 1. 1
  07:48 - 14:10
  6h 22min JPY 78,600 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:28
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:25
  สนามบินนันกิชิระฮามะ
  南紀白浜空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:34
  12:51
  ชิระฮามะ
  白浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:16
  13:59
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  13:59
  14:02
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  14:05
  14:09
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  14:09
  14:10
 2. 2
  07:48 - 14:14
  6h 26min JPY 78,600 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:28
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:25
  สนามบินนันกิชิระฮามะ
  南紀白浜空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:34
  12:51
  ชิระฮามะ
  白浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:16
  13:59
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  13:59
  14:02
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  14:02
  14:11
  โกะโบนันไครถบัสมาเอะ
  御坊南海バス前
  ป้ายรถบัส
  14:11
  14:14
 3. 3
  07:48 - 15:30
  7h 42min JPY 47,840 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:28
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:05
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  11:38
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  11:38
  11:43
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  12:20
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:38
  14:07
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  15:22
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  15:22
  15:25
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  15:25
  15:29
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  15:29
  15:30
 4. 4
  06:02 - 15:30
  9h 28min JPY 47,840 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  06:51
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:05
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  11:38
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  11:38
  11:43
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  12:20
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:38
  14:07
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  15:22
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  15:22
  15:25
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  15:25
  15:29
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  15:29
  15:30
 5. 5
  22:53 - 22:37
  23h 44min JPY 580,960
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  22:53
  22:37
zoom bar parts