ซัปโปโร → กยูชูมิตซูบิชิ มอเตอร์สการจำหน่ายยาคุอิน‧คลีนคาร์ยาคุอิน

ออกเดินทางเวลา
19:31 12/07, 2021
cancel
 1. 1
  20:18 - 09:06
  12h 48min JPY 71,210 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  20:59
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:40
  23:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  08:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:42
  08:55
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  4番口
  08:55
  08:58
  อาคาซาคามน
  赤坂門〔大正通〕
  ป้ายรถบัส
  08:59
  09:04
  ยาคุอินโอโดริ
  薬院大通り〔日産前〕
  ป้ายรถบัส
  09:04
  09:06
 2. 2
  19:50 - 09:06
  13h 16min JPY 59,020 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  20:28
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  22:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  08:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:42
  08:55
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  4番口
  08:55
  08:58
  อาคาซาคามน
  赤坂門〔大正通〕
  ป้ายรถบัส
  08:59
  09:04
  ยาคุอินโอโดริ
  薬院大通り〔日産前〕
  ป้ายรถบัส
  09:04
  09:06
 3. 3
  20:18 - 09:07
  12h 49min JPY 71,180 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  20:59
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:40
  23:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  08:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:42
  08:53
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  08:53
  09:00
  นิชิเท็สึฟุกุโอกะ (เท็นจิน)
  西鉄福岡(天神)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:02
  ยาคุอิน
  薬院
  สถานี
  南口
  09:02
  09:07
 4. 4
  19:50 - 09:07
  13h 17min JPY 58,990 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  20:28
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  22:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  08:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:42
  08:53
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  08:53
  09:00
  นิชิเท็สึฟุกุโอกะ (เท็นจิน)
  西鉄福岡(天神)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:02
  ยาคุอิน
  薬院
  สถานี
  南口
  09:02
  09:07
 5. 5
  19:31 - 00:39
  29h 8min JPY 631,600
  cancel cancel
zoom bar parts