ซาเซโบะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
11:05 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  14:40 - 07:08
  16h 28min JPY 40,920 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  14:40
  14:45
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  14:45
  16:10
  ชิคุชิโนะฟุสึกาอิจิอนเซ็นอิริกุจิ
  筑紫野[二日市温泉入口]
  ป้ายรถบัส
  16:16
  16:38
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  16:38
  16:53
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  19:05
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  19:10
  19:14
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  19:20
  20:00
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  20:00
  20:10
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:06
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  21:53
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  21:53
  07:08
 2. 2
  14:37 - 10:01
  19h 24min JPY 42,790 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  16:33
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  16:50
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  19:05
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  19:10
  19:14
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  19:20
  20:00
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  20:00
  20:09
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  21:52
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  22:39
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  22:39
  22:42
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:59
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:02
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:43
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:01
 3. 3
  11:55 - 10:01
  22h 6min JPY 23,890 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  11:55
  12:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  12:00
  14:19
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  14:19
  14:32
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  17:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  21:52
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  22:39
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  22:39
  22:42
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:59
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:02
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:43
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:01
 4. 4
  11:41 - 10:01
  22h 20min JPY 23,580 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:41
  13:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:02
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  21:52
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  22:39
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  22:39
  22:42
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:59
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:02
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:43
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:01
 5. 5
  11:05 - 00:36
  13h 31min JPY 294,870
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  11:05
  00:36
zoom bar parts