ซาเซโบะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

ออกเดินทางเวลา
03:27 12/01, 2021
cancel
 1. 1
  05:25 - 13:04
  7h 39min JPY 49,640 IC JPY 49,634 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  05:25
  05:30
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  バスセンター3番乗り場
  05:30
  06:45
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:45
  06:48
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  09:15
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:20
  09:30
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  11:44
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  11:44
  11:47
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  11:50
  12:12
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  12:12
  13:04
 2. 2
  04:55 - 13:24
  8h 29min JPY 48,250 IC JPY 48,244 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  06:47
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  06:47
  07:02
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  09:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:00
  10:10
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  10:28
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:32
  10:38
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  11:57
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  11:57
  12:00
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:10
  12:32
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  12:32
  13:24
 3. 3
  04:55 - 14:34
  9h 39min JPY 25,690 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  12:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:12
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  13:12
  13:15
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  13:20
  13:42
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  13:42
  14:34
 4. 4
  08:25 - 15:34
  7h 9min JPY 49,520 IC JPY 49,514 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  08:25
  08:30
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  08:30
  09:46
  ชิคุชิโนะฟุสึกาอิจิอนเซ็นอิริกุจิ
  筑紫野[二日市温泉入口]
  ป้ายรถบัส
  09:49
  10:12
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  10:12
  10:27
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  12:40
  12:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:06
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  14:14
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  14:14
  14:17
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  14:20
  14:42
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  14:42
  15:34
 5. 5
  03:27 - 18:13
  14h 46min JPY 405,070
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  03:27
  18:13
zoom bar parts