ซาเซโบะ → คัตสึด้ง สาขาโฮเซนจิโยโกโจ

ออกเดินทางเวลา
20:51 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  21:25 - 09:19
  11h 54min JPY 32,130 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  21:25
  21:30
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  21:30
  23:24
  สถานีขนส่งทางด่วนนิชิเท็ตสึเท็นจิน
  西鉄天神高速バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  23:24
  23:36
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  6番口
  timetable ตารางเวลา
  23:46
  23:57
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:20
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  08:25
  08:28
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:30
  09:05
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  09:05
  09:09
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:10
  09:14
  ชินจีโกะโอฮาชิมินามิสูเมะ
  宍道湖大橋南詰
  ป้ายรถบัส
  09:14
  09:19
 2. 2
  21:25 - 11:39
  14h 14min JPY 15,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  21:25
  21:30
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  21:30
  23:38
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  23:38
  23:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  07:41
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  07:41
  07:48
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:10
  11:23
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  11:23
  11:27
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:30
  11:34
  ชินจีโกะโอฮาชิมินามิสูเมะ
  宍道湖大橋南詰
  ป้ายรถบัส
  11:34
  11:39
 3. 3
  20:53 - 11:39
  14h 46min JPY 14,730 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:53
  21:06
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  23:14
  โทสุ
  鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:37
  00:18
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  07:25
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  07:25
  07:32
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:10
  11:23
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  11:23
  11:27
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:30
  11:34
  ชินจีโกะโอฮาชิมินามิสูเมะ
  宍道湖大橋南詰
  ป้ายรถบัส
  11:34
  11:39
 4. 4
  20:53 - 12:02
  15h 9min JPY 14,730 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:53
  21:06
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  23:14
  โทสุ
  鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:37
  00:18
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:39
  07:45
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  07:45
  07:52
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:10
  11:23
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  11:23
  11:27
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:55
  12:01
  สถานที่ที่ก่อตั้งโดยจังหวัดบิจุสึกันมาเอะ(ชิมาเนะ)
  県立美術館前(島根県)
  ป้ายรถบัส
  12:01
  12:02
 5. 5
  20:51 - 03:10
  6h 19min JPY 144,020
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  20:51
  03:10
zoom bar parts