ซาเซโบะ → ฮานะอิกาดะ

ออกเดินทางเวลา
03:32 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  04:55 - 10:42
  5h 47min JPY 17,710 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  10:26
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  10:26
  10:42
 2. 2
  04:55 - 10:58
  6h 3min JPY 17,940 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  09:59
  10:07
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  C6のりば
  10:10
  10:57
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  10:57
  10:58
 3. 3
  04:55 - 11:04
  6h 9min JPY 17,940 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  09:59
  10:07
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  C6のりば
  10:20
  11:03
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  11:03
  11:04
 4. 4
  06:21 - 11:45
  5h 24min JPY 18,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  07:43
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:59
  08:11
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  10:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  11:29
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  11:29
  11:45
 5. 5
  03:32 - 12:16
  8h 44min JPY 238,780
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  03:32
  12:16
zoom bar parts