ซาเซโบะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
04:39 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  04:55 - 10:38
  5h 43min JPY 17,710 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  10:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  10:25
  10:38
 2. 2
  04:55 - 10:46
  5h 51min JPY 17,920 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  10:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  10:25
  10:27
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  10:38
  10:41
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  10:41
  10:46
 3. 3
  06:21 - 11:37
  5h 16min JPY 18,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  07:43
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:59
  08:11
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  10:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  11:24
  11:37
 4. 4
  05:56 - 11:52
  5h 56min JPY 16,990 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:56
  06:08
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  06:58
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:07
  07:58
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  10:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  11:39
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  11:39
  11:52
 5. 5
  04:39 - 13:17
  8h 38min JPY 309,390
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  04:39
  13:17
zoom bar parts