ซาเซโบะ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
14:41 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  15:05 - 20:24
  5h 19min JPY 34,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  15:05
  15:10
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  バスセンター3番乗り場
  15:10
  16:55
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:55
  16:58
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:55
  19:00
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:05
  19:11
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:30
  20:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  20:20
  20:24
 2. 2
  15:45 - 20:28
  4h 43min JPY 18,400 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  17:08
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  17:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:39
  20:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  20:22
  20:28
 3. 3
  15:45 - 20:44
  4h 59min JPY 17,830 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  17:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  20:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  20:38
  20:44
 4. 4
  15:25 - 21:18
  5h 53min JPY 17,280 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  15:25
  15:30
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  15:30
  17:49
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  17:49
  18:02
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  18:11
  20:39
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:50
  21:14
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  21:14
  21:18
 5. 5
  14:41 - 23:16
  8h 35min JPY 199,700
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  14:41
  23:16
zoom bar parts