ซาเซโบะ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
11:32 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  11:41 - 16:26
  4h 45min JPY 12,390 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:41
  13:07
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  13:29
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:39
  14:41
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  14:41
  14:46
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  14:53
  15:21
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  15:21
  16:26
 2. 2
  11:41 - 16:53
  5h 12min JPY 12,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:41
  13:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:58
  15:07
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  15:07
  15:12
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  15:18
  15:48
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  15:48
  16:53
 3. 3
  11:41 - 16:53
  5h 12min JPY 12,390 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:41
  13:07
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:48
  15:10
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  15:10
  15:15
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  15:18
  15:48
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  15:48
  16:53
 4. 4
  12:42 - 17:15
  4h 33min JPY 12,390 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:42
  14:06
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  14:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  15:41
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  15:41
  15:49
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  15:54
  16:09
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  16:09
  17:15
 5. 5
  11:32 - 16:17
  4h 45min JPY 140,850
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  11:32
  16:17
zoom bar parts