ซาเซโบะ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
15:39 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  15:55 - 04:32
  12h 37min JPY 28,940 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  15:55
  16:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  16:00
  17:25
  ชิคุชิโนะฟุสึกาอิจิอนเซ็นอิริกุจิ
  筑紫野[二日市温泉入口]
  ป้ายรถบัส
  17:31
  17:53
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  17:53
  17:59
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  19:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  20:00
  20:06
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  20:10
  20:40
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  20:40
  20:48
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  20:50
  22:01
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  22:01
  04:32
 2. 2
  15:45 - 04:32
  12h 47min JPY 18,850 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  17:08
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  17:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:39
  20:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  20:45
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  20:45
  20:50
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:50
  22:01
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  22:01
  04:32
 3. 3
  15:50 - 05:01
  13h 11min JPY 31,780 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  15:50
  15:55
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  バスセンター3番乗り場
  15:55
  17:40
  長崎空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:40
  17:43
  สนามบินนางาซากิ
  長崎空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  20:15
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  20:20
  20:26
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  20:30
  21:00
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  21:00
  21:08
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  21:20
  22:30
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  22:30
  05:01
 4. 4
  15:45 - 05:01
  13h 16min JPY 18,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  17:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:43
  20:32
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:47
  21:09
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  21:09
  21:14
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:20
  22:30
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  22:30
  05:01
 5. 5
  15:39 - 01:22
  9h 43min JPY 278,860
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  15:39
  01:22
zoom bar parts