ซาเซโบะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
10:07 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  10:40 - 16:48
  6h 8min JPY 18,790 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:06
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  12:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  15:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  16:26
  16:48
 2. 2
  10:40 - 16:48
  6h 8min JPY 18,790 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:06
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  12:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  15:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  16:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  16:32
  16:48
 3. 3
  10:25 - 16:48
  6h 23min JPY 18,590 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  10:25
  10:30
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  10:30
  11:46
  ชิคุชิโนะฟุสึกาอิจิอนเซ็นอิริกุจิ
  筑紫野[二日市温泉入口]
  ป้ายรถบัส
  11:49
  12:24
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  12:24
  12:37
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  15:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  16:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  16:32
  16:48
 4. 4
  10:40 - 17:18
  6h 38min JPY 18,960 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:06
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  12:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  15:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  16:26
  16:29
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:08
  17:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:13
  17:18
 5. 5
  10:07 - 19:28
  9h 21min JPY 219,160
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  10:07
  19:28
zoom bar parts