ซาเซโบะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
17:23 06/16, 2021
cancel
 1. 1
  17:42 - 22:12
  4h 30min JPY 6,170 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  19:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  20:32
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  20:51
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:10
  21:47
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  21:47
  22:12
 2. 2
  17:42 - 22:37
  4h 55min JPY 6,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  19:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  20:39
  โมจิ
  門司
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  20:51
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  20:51
  20:56
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  21:28
  22:32
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:37
 3. 3
  17:42 - 22:37
  4h 55min JPY 6,250 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  19:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  20:32
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  20:51
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:10
  21:39
  อุเมกะโต
  梅ヶ峠
  สถานี
  21:39
  21:41
  อุเมกะโทเกะ
  梅ケ峠
  ป้ายรถบัส
  22:18
  22:32
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:37
 4. 4
  17:42 - 22:37
  4h 55min JPY 6,340 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  19:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  20:32
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  20:51
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:10
  21:47
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  21:47
  21:50
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  22:29
  22:32
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:37
 5. 5
  17:23 - 20:13
  2h 50min JPY 59,700
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  17:23
  20:13
zoom bar parts