ซาเซโบะ → แมคโดนัลด์มัตสึยาม่ามิสึฮามะ

ออกเดินทางเวลา
01:51 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  04:55 - 09:07
  4h 12min JPY 26,050 IC JPY 26,050 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  06:47
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  06:47
  07:02
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  08:35
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  08:40
  08:43
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:50
  08:53
  มินามิโยชิดะกุจิ
  南吉田口
  ป้ายรถบัส
  08:53
  08:56
  ไทซากิ
  鯛崎
  ป้ายรถบัส
  08:59
  09:06
  นิชิโชะมาเอะ
  西署前(愛媛県)
  ป้ายรถบัส
  09:06
  09:07
 2. 2
  04:55 - 11:36
  6h 41min JPY 17,080 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  東口
  04:55
  05:00
  ด้านหน้าสถานีซาเซโบะ
  佐世保駅前
  ป้ายรถบัส
  05:00
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:13
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:21
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไคตะอิจิ
  海田市
  สถานี
  09:31
  คุเระ
  สถานี
  09:31
  09:37
  ท่าเรือคุเระ
  呉港
  ท่าเรือ
  09:53
  10:47
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  10:49
  11:00
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:13
  11:21
  ยามะนิชิ
  山西
  สถานี
  11:21
  11:36
 3. 3
  06:21 - 12:21
  6h 0min JPY 19,600 IC JPY 19,590 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:21
  07:43
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:59
  08:11
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  09:25
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  09:25
  09:35
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  10:09
  ฮิโรชิม่าโก (อุจินะ)
  広島港(宇品)
  สถานี
  10:09
  10:12
  ท่าเรือฮิโรชิม่าอุจินะ
  広島宇品港
  ท่าเรือ
  10:30
  11:38
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  11:40
  11:51
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:58
  12:04
  มิสึ
  三津
  สถานี
  12:04
  12:21
 4. 4
  05:55 - 12:21
  6h 26min JPY 19,000 IC JPY 18,990 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:55
  06:08
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  06:58
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:07
  07:59
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  09:25
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  09:25
  09:35
  สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)
  広島駅〔広島電鉄〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  10:09
  ฮิโรชิม่าโก (อุจินะ)
  広島港(宇品)
  สถานี
  10:09
  10:12
  ท่าเรือฮิโรชิม่าอุจินะ
  広島宇品港
  ท่าเรือ
  10:30
  11:38
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  11:40
  11:51
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:58
  12:06
  ยามะนิชิ
  山西
  สถานี
  12:06
  12:21
 5. 5
  01:51 - 09:16
  7h 25min JPY 188,350
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  01:51
  09:16
zoom bar parts