โคจิ → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

ออกเดินทางเวลา
08:03 12/02, 2021
cancel
 1. 1
  09:13 - 14:59
  5h 46min JPY 15,530 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  11:40
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:58
  12:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  14:36
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  東口
  14:36
  14:59
 2. 2
  09:13 - 15:00
  5h 47min JPY 15,690 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  11:40
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:58
  12:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  14:36
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:55
  14:59
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  14:59
  15:00
 3. 3
  09:13 - 15:18
  6h 5min JPY 15,160 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  11:40
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:46
  14:36
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:09
  15:13
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  15:13
  15:18
 4. 4
  09:41 - 16:00
  6h 19min JPY 27,440 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  09:41
  09:45
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  09:45
  10:10
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  10:10
  10:13
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  12:15
  12:21
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:30
  13:20
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  15:38
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  15:59
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  15:59
  16:00
 5. 5
  08:03 - 14:23
  6h 20min JPY 159,660
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  08:03
  14:23
zoom bar parts