Kochi(Kochi) → IKEA Harajuku

ออกเดินทางเวลา
07:38 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  08:41 - 11:59
  3h 18min JPY 36,410 IC JPY 36,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
  08:41
  08:45
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  08:45
  09:10
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:13
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  11:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:05
  11:15
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:36
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:41
  11:56
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  11:56
  11:59
 2. 2
  08:26 - 12:08
  3h 42min JPY 36,640 IC JPY 36,630 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
  08:26
  08:30
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  08:30
  08:55
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  08:55
  08:58
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  11:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:05
  11:15
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  11:38
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  12:05
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  12:05
  12:08
 3. 3
  08:56 - 12:21
  3h 25min JPY 36,410 IC JPY 36,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
  08:56
  09:00
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  09:00
  09:25
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  09:25
  09:28
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:30
  11:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  11:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:03
  12:18
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  12:18
  12:21
 4. 4
  07:46 - 14:35
  6h 49min JPY 20,300 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  สถานี
  北口
  07:46
  07:50
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  07:50
  10:26
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  10:26
  10:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  10:58
  14:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:17
  14:32
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  14:32
  14:35
 5. 5
  07:38 - 17:08
  9h 30min JPY 241,330
  cancel cancel
  Kochi(Kochi)
  高知
  07:38
  17:08
zoom bar parts