โคจิ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
17:12 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:13 - 22:12
  4h 59min JPY 10,320 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  19:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  20:35
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  20:35
  20:40
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  20:43
  21:07
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  21:07
  22:12
 2. 2
  17:36 - 23:05
  5h 29min JPY 9,690 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  17:36
  17:40
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  17:40
  20:13
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  20:13
  20:26
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:43
  21:19
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  21:19
  21:24
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  21:36
  22:00
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  22:00
  23:05
 3. 3
  17:36 - 04:44
  11h 8min JPY 6,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  17:36
  17:40
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  17:40
  20:13
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  20:13
  20:21
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  22:02
  อิโตะซากิ
  糸崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:18
  23:17
  เซโนะ
  瀬野
  สถานี
  南口
  23:17
  04:44
 4. 4
  17:12 - 20:37
  3h 25min JPY 100,140
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  17:12
  20:37
zoom bar parts