โคจิ → ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป สมาพันธ์การประมงประจำจังหวัดโทคุชิมะ

ออกเดินทางเวลา
04:01 05/09, 2021
cancel
 1. 1
  04:51 - 08:34
  3h 43min JPY 5,640 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:51
  05:59
  อาวะอิเกะดะ
  阿波池田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  08:02
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  08:02
  08:06
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  08:15
  08:32
  มารีนเทอมินอลมาเอะ
  マリンターミナル前
  ป้ายรถบัส
  08:32
  08:34
 2. 2
  04:51 - 09:04
  4h 13min JPY 4,640 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:51
  05:59
  อาวะอิเกะดะ
  阿波池田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:22
  08:29
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  08:29
  08:33
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  08:40
  09:02
  ดาวเทียมมาเอะ
  サテライト前
  ป้ายรถบัส
  09:02
  09:04
 3. 3
  07:00 - 10:34
  3h 34min JPY 5,640 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:11
  อาวะอิเกะดะ
  阿波池田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:32
  09:46
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  09:46
  09:50
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  10:05
  10:18
  โอกิโนสุโอฮาชิ
  沖洲大橋
  ป้ายรถบัส
  10:18
  10:34
 4. 4
  05:41 - 10:46
  5h 5min JPY 3,440 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:41
  07:51
  อาวะอิเกะดะ
  阿波池田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:53
  10:03
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  10:03
  10:07
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  10:20
  10:44
  ดาวเทียมมาเอะ
  サテライト前
  ป้ายรถบัส
  10:44
  10:46
 5. 5
  04:01 - 06:12
  2h 11min JPY 58,320
  cancel cancel
zoom bar parts