โคจิ → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

ออกเดินทางเวลา
17:13 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  17:13 - 23:56
  6h 43min JPY 12,200 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  19:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:54
  20:39
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:51
  21:13
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  22:30
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:32
  23:32
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  23:32
  23:56
 2. 2
  17:13 - 23:56
  6h 43min JPY 12,580 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  19:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:54
  20:39
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  21:49
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  22:30
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:32
  23:32
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  23:32
  23:56
 3. 3
  17:36 - 00:20
  6h 44min JPY 12,220 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  17:36
  17:40
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  17:40
  20:13
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  20:13
  20:26
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  21:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:46
  22:53
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:55
  23:56
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  23:56
  00:20
 4. 4
  17:36 - 01:27
  7h 51min JPY 10,960 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  17:36
  17:40
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  17:40
  20:13
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  20:13
  20:26
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  20:52
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:16
  22:18
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  01:03
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  01:03
  01:27
 5. 5
  17:13 - 22:42
  5h 29min JPY 124,830
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  17:13
  22:42
zoom bar parts