โคจิ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
15:04 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:13 - 20:57
  5h 44min JPY 16,920 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  17:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:55
  19:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:44
  19:47
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  19:47
  19:54
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  20:07
  20:53
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  20:53
  20:57
 2. 2
  15:13 - 20:57
  5h 44min JPY 16,810 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  17:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:55
  19:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  19:34
  19:42
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  1F2番のりば
  19:49
  20:02
  ฮิกาชินาคาสุ
  東中洲
  ป้ายรถบัส
  20:02
  20:06
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  20:07
  20:53
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  20:53
  20:57
 3. 3
  15:13 - 21:25
  6h 12min JPY 15,630 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  17:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:55
  19:18
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  20:28
  โนกาตะ
  直方
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  20:47
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  20:47
  20:51
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  21:10
  21:21
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  21:21
  21:25
 4. 4
  16:16 - 23:10
  6h 54min JPY 16,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  16:16
  16:20
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  16:20
  20:29
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  20:29
  20:41
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  20:49
  21:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  21:51
  21:59
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  1F2番のりば
  22:03
  22:14
  ฮิกาชินาคาสุ
  東中洲
  ป้ายรถบัส
  22:14
  22:18
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  22:22
  23:06
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  23:06
  23:10
 5. 5
  15:04 - 21:39
  6h 35min JPY 190,330
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  15:04
  21:39
zoom bar parts