โคจิ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

ออกเดินทางเวลา
19:24 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  20:14 - 01:18
  5h 4min JPY 1,340 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  21:41
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  21:41
  01:18
 2. 2
  19:25 - 01:18
  5h 53min JPY 1,340 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  19:43
  นูโนะชิดะ
  布師田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  21:41
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  21:41
  01:18
 3. 3
  21:27 - 02:32
  5h 5min JPY 1,340 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  22:55
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  22:55
  02:32
 4. 4
  22:33 - 06:17
  7h 44min JPY 1,180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  23:34
  อากิ
  安芸
  สถานี
  23:34
  06:17
 5. 5
  19:24 - 20:57
  1h 33min JPY 20,580
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  19:24
  20:57
zoom bar parts