โคจิ → ฮาเอโนะซากิ

ออกเดินทางเวลา
16:16 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  17:13 - 00:26
  7h 13min JPY 18,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:13
  19:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  21:56
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:04
  23:13
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  西口
  23:13
  00:26
 2. 2
  17:36 - 01:16
  7h 40min JPY 18,670 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  17:36
  17:40
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  17:40
  20:13
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  20:13
  20:26
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:43
  22:22
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:34
  00:03
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  西口
  00:03
  01:16
 3. 3
  16:16 - 01:16
  9h 0min JPY 18,240 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  16:16
  16:20
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  16:20
  20:29
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  20:29
  20:41
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  20:49
  21:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:34
  00:03
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  西口
  00:03
  01:16
 4. 4
  18:36 - 07:15
  12h 39min JPY 17,680 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:36
  21:11
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:24
  23:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:34
  00:15
  ซากะ
  佐賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  05:50
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  07:02
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:07
  07:15
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  07:15
  07:15
 5. 5
  16:16 - 00:10
  7h 54min JPY 207,810
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  16:16
  00:10
zoom bar parts