สนามบินทาคามัตสึ → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
17:31 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  17:40 - 02:02
  8h 22min JPY 46,870 IC JPY 46,862 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  19:00
  19:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  19:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:47
  19:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  23:26
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:59
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  23:59
  02:02
 2. 2
  17:40 - 02:02
  8h 22min JPY 46,870 IC JPY 46,862 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  19:00
  19:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  19:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  19:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  23:26
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:59
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  23:59
  02:02
 3. 3
  17:40 - 02:02
  8h 22min JPY 47,070 IC JPY 47,062 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  19:00
  19:10
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:10
  19:33
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  19:46
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  23:26
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:59
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  23:59
  02:02
 4. 4
  17:40 - 02:02
  8h 22min JPY 48,190 IC JPY 48,182 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  19:00
  19:10
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:26
  19:52
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:57
  20:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  21:47
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:14
  23:26
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:46
  23:59
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  23:59
  02:02
 5. 5
  17:31 - 05:45
  12h 14min JPY 283,910
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  17:31
  05:45
zoom bar parts