สนามบินทาคามัตสึ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
09:51 06/25, 2021
cancel
 1. 1
  11:16 - 16:40
  5h 24min JPY 13,190 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  11:16
  11:20
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:20
  12:10
  ซาคาอิเดะเอะกิมาเอะ
  坂出駅前
  ป้ายรถบัส
  12:10
  12:19
  ซะไกเดะ
  坂出
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  13:02
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  14:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  15:30
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:37
  16:15
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  16:15
  16:40
 2. 2
  11:16 - 17:02
  5h 46min JPY 13,650 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  11:16
  11:20
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:20
  12:10
  ซาคาอิเดะเอะกิมาเอะ
  坂出駅前
  ป้ายรถบัส
  12:10
  12:19
  ซะไกเดะ
  坂出
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  13:02
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  14:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  15:30
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  15:30
  15:35
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  15:51
  16:57
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:57
  17:02
 3. 3
  11:16 - 17:02
  5h 46min JPY 13,360 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  11:16
  11:20
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:20
  12:10
  ซาคาอิเดะเอะกิมาเอะ
  坂出駅前
  ป้ายรถบัส
  12:10
  12:19
  ซะไกเดะ
  坂出
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  13:02
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  14:50
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  15:30
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:37
  16:15
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  16:15
  16:18
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  16:52
  16:57
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:57
  17:02
 4. 4
  11:22 - 17:05
  5h 43min JPY 13,520 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  11:22
  11:26
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  11:26
  12:22
  สถานีทากามัตสึ
  高松駅(香川県)
  ป้ายรถบัส
  6番おりば
  12:22
  12:30
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:52
  15:23
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  15:57
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:14
  16:51
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  16:51
  16:54
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  16:57
  17:00
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:00
  17:05
 5. 5
  09:51 - 14:49
  4h 58min JPY 119,700
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  09:51
  14:49
zoom bar parts