สนามบินทาคามัตสึ → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

ออกเดินทางเวลา
12:26 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:48 - 19:22
  6h 34min JPY 8,590 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  12:48
  12:52
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:52
  13:31
  ริสึรินโกเอ็นมาเอะ(คากาว่า)
  栗林公園前(香川県)
  ป้ายรถบัส
  13:31
  13:35
  ริสึรินโกเอ็นมาเอะ(คากาว่า)
  栗林公園前(香川県)
  ป้ายรถบัส
  13:52
  16:20
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:20
  16:27
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  神戸三宮〔阪神線〕
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (สายฮันชิน)
  尼崎〔阪神線〕
  สถานี
  17:14
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  19:04
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  19:04
  19:07
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  19:12
  19:16
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริมทางออกทิศตะวันออก
  日高振興局東口
  ป้ายรถบัส
  19:16
  19:22
 2. 2
  12:48 - 19:24
  6h 36min JPY 8,640 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  12:48
  12:52
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:52
  13:31
  ริสึรินโกเอ็นมาเอะ(คากาว่า)
  栗林公園前(香川県)
  ป้ายรถบัส
  13:31
  13:35
  ริสึรินโกเอ็นมาเอะ(คากาว่า)
  栗林公園前(香川県)
  ป้ายรถบัส
  13:52
  16:20
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:20
  16:27
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  神戸三宮〔阪神線〕
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (สายฮันชิน)
  尼崎〔阪神線〕
  สถานี
  17:14
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  19:04
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  19:04
  19:07
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  19:12
  19:21
  โกะโบนันไครถบัสมาเอะ
  御坊南海バス前
  ป้ายรถบัส
  19:21
  19:24
 3. 3
  12:48 - 19:24
  6h 36min JPY 8,400 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  12:48
  12:52
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:52
  13:31
  ริสึรินโกเอ็นมาเอะ(คากาว่า)
  栗林公園前(香川県)
  ป้ายรถบัส
  13:31
  13:35
  ริสึรินโกเอ็นมาเอะ(คากาว่า)
  栗林公園前(香川県)
  ป้ายรถบัส
  13:37
  16:54
  สถานีรถโดยสารมินาโตมาจิ (OCAT)
  湊町バスターミナル〔OCAT〕
  ป้ายรถบัส
  16:54
  17:03
  JR นัมบะ
  JR難波
  สถานี
  OCAT口
  timetable ตารางเวลา
  17:03
  17:09
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  19:04
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  19:04
  19:07
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  19:12
  19:21
  โกะโบนันไครถบัสมาเอะ
  御坊南海バス前
  ป้ายรถบัส
  19:21
  19:24
 4. 4
  12:48 - 19:30
  6h 42min JPY 8,580 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  12:48
  12:52
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:52
  13:31
  ริสึรินโกเอ็นมาเอะ(คากาว่า)
  栗林公園前(香川県)
  ป้ายรถบัส
  13:31
  13:35
  ริสึรินโกเอ็นมาเอะ(คากาว่า)
  栗林公園前(香川県)
  ป้ายรถบัส
  13:52
  16:20
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:20
  16:27
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันชิน)
  神戸三宮〔阪神線〕
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (สายฮันชิน)
  尼崎〔阪神線〕
  สถานี
  17:14
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  19:04
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:13
  19:17
  กาคุมน
  学門
  สถานี
  19:17
  19:30
 5. 5
  12:26 - 16:51
  4h 25min JPY 94,500
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  12:26
  16:51
zoom bar parts