สนามบินทาคามัตสึ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
05:12 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  06:53 - 12:41
  5h 48min JPY 14,640 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  06:53
  06:57
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  06:57
  07:16
  โคโทเด็นเอ็นซ่าเอกิมาเอะ
  ことでん円座駅前
  ป้ายรถบัส
  07:16
  07:23
  เอ็นซ่า
  円座
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:49
  08:13
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港
  สถานี
  08:13
  08:19
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  08:22
  09:19
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  11:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  12:07
  เท็นโต
  天道
  สถานี
  12:07
  12:41
 2. 2
  06:53 - 12:45
  5h 52min JPY 14,800 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  06:53
  06:57
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  06:57
  08:02
  สถานีทากามัตสึ
  高松駅(香川県)
  ป้ายรถบัส
  6番おりば
  08:02
  08:10
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  08:22
  09:19
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  11:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  12:14
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  12:14
  12:18
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  12:30
  12:41
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:41
  12:45
 3. 3
  06:53 - 12:45
  5h 52min JPY 14,870 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  06:53
  06:57
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  06:57
  07:16
  โคโทเด็นเอ็นซ่าเอกิมาเอะ
  ことでん円座駅前
  ป้ายรถบัส
  07:16
  07:23
  เอ็นซ่า
  円座
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:49
  08:13
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港
  สถานี
  08:13
  08:19
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  08:22
  09:19
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  11:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เกย์เซ็น (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  桂川(福岡県)
  สถานี
  12:14
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  12:14
  12:18
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  12:30
  12:41
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:41
  12:45
 4. 4
  06:53 - 12:47
  5h 54min JPY 15,110 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  06:53
  06:57
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  06:57
  08:02
  สถานีทากามัตสึ
  高松駅(香川県)
  ป้ายรถบัส
  6番おりば
  08:02
  08:10
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  08:22
  09:19
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  11:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  11:46
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  11:46
  11:53
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  11:57
  12:43
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:43
  12:47
 5. 5
  05:12 - 10:55
  5h 43min JPY 162,960
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  05:12
  10:55
zoom bar parts