ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า) → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
17:06 12/08, 2021
cancel
 1. 1
  17:10 - 23:02
  5h 52min JPY 15,270 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  18:03
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  19:58
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  22:49
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  22:49
  23:02
 2. 2
  17:47 - 23:30
  5h 43min JPY 15,230 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:47
  18:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:58
  20:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  20:34
  20:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  20:45
  23:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  23:20
  23:30
 3. 3
  17:40 - 23:30
  5h 50min JPY 14,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:58
  20:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  20:34
  20:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  20:45
  23:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  23:20
  23:30
 4. 4
  17:06 - 23:37
  6h 31min JPY 151,160
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  17:06
  23:37
zoom bar parts