ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า) → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
20:10 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  20:10 - 01:05
  4h 55min JPY 11,360 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:05
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  22:14
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:22
  22:41
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:37
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  23:37
  01:05
 2. 2
  20:10 - 01:05
  4h 55min JPY 11,360 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:05
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  21:58
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:06
  22:41
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:37
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  23:37
  01:05
 3. 3
  21:26 - 07:38
  10h 12min JPY 14,550 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:26
  22:23
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  22:24
  22:29
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  22:40
  05:33
  สถานีฟุกุอิ ทางออกทิศตะวันออก
  福井駅東口
  ป้ายรถบัส
  05:33
  05:42
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  06:07
  ซาบาเอะ
  鯖江
  สถานี
  06:07
  07:38
 4. 4
  21:13 - 07:38
  10h 25min JPY 14,550 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  22:05
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  22:05
  22:10
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  22:40
  05:33
  สถานีฟุกุอิ ทางออกทิศตะวันออก
  福井駅東口
  ป้ายรถบัส
  05:33
  05:42
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  06:07
  ซาบาเอะ
  鯖江
  สถานี
  06:07
  07:38
 5. 5
  20:10 - 01:02
  4h 52min JPY 116,920
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  20:10
  01:02
zoom bar parts