ทาคายามะ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

ออกเดินทางเวลา
12:24 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  04:44 - 13:06
  8h 22min JPY 61,290 IC JPY 61,282 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:44
  07:04
  อุนูมะ
  鵜沼
  สถานี
  07:04
  07:11
  ชินอุนูมะ
  新鵜沼
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:14
  07:51
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  07:51
  07:59
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:59
  09:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  10:06
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  10:06
  10:08
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  12:30
  สนามบินโอะโฮสึคุมนเบ็ตสึ
  オホーツク紋別空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  สนามบินมนเบ็สึ
  紋別空港
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:53
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:53
  13:06
 2. 2
  04:44 - 13:06
  8h 22min JPY 61,190 IC JPY 61,190 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:44
  07:04
  อุนูมะ
  鵜沼
  สถานี
  07:04
  07:11
  ชินอุนูมะ
  新鵜沼
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:14
  07:51
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  07:51
  07:59
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:59
  09:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  北口
  09:16
  09:20
  สถานีชินโยโกฮาม่า
  新横浜駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:25
  10:00
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  10:00
  10:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  12:30
  สนามบินโอะโฮสึคุมนเบ็ตสึ
  オホーツク紋別空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  สนามบินมนเบ็สึ
  紋別空港
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:53
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:53
  13:06
 3. 3
  20:55 - 13:06
  16h 11min JPY 53,980 IC JPY 53,970 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:55
  21:58
  อิโนะทานิ
  猪谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  23:01
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  北口
  23:01
  23:04
  โทยามะสถานีทางออกทิศเหนือ
  富山駅北口
  ป้ายรถบัส
  23:30
  06:15
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  06:15
  06:23
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  ミライナタワー改札口
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  07:09
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  08:29
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  08:29
  08:31
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  12:30
  สนามบินโอะโฮสึคุมนเบ็ตสึ
  オホーツク紋別空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  สนามบินมนเบ็สึ
  紋別空港
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:53
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:53
  13:06
 4. 4
  16:56 - 13:06
  20h 10min JPY 56,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  16:56
  17:00
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:00
  22:30
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  05:20
  05:45
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  05:45
  05:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  12:30
  สนามบินโอะโฮสึคุมนเบ็ตสึ
  オホーツク紋別空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  สนามบินมนเบ็สึ
  紋別空港
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:53
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:53
  13:06
 5. 5
  12:24 - 12:02
  23h 38min JPY 593,040
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  12:24
  12:02
zoom bar parts