ทาคายามะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
21:20 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  05:31 - 10:35
  5h 4min JPY 6,720 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  06:40
  อิโนะทานิ
  猪谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:03
  07:57
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  09:26
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:18
  10:35
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  10:35
  10:35
 2. 2
  05:31 - 10:35
  5h 4min JPY 7,130 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  06:40
  อิโนะทานิ
  猪谷
  สถานี
  06:40
  06:47
  อิโนะทานิ(โทยามะ)
  猪谷(富山県)
  ป้ายรถบัส
  06:55
  07:59
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:12
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  09:26
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:18
  10:35
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  10:35
  10:35
 3. 3
  05:31 - 10:41
  5h 10min JPY 4,130 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  06:40
  อิโนะทานิ
  猪谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:03
  07:57
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  08:50
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:19
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  10:41
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  10:41
  10:41
 4. 4
  21:20 - 00:27
  3h 7min JPY 69,740
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  21:20
  00:27
zoom bar parts