ทาคายามะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
08:19 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  09:40 - 18:24
  8h 44min JPY 12,690 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  10:48
  อิโนะทานิ
  猪谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:07
  11:55
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  14:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  14:46
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  16:02
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  16:02
  16:04
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  16:40
  17:06
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  17:06
  18:24
 2. 2
  11:01 - 18:27
  7h 26min JPY 13,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:01
  12:30
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  15:38
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  16:17
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  16:17
  16:19
  นูมาตะสถานี(กุนมะ)
  沼田駅(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:35
  17:05
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:27
 3. 3
  11:01 - 18:27
  7h 26min JPY 13,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:01
  12:30
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  15:38
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  16:17
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  16:17
  16:22
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  16:36
  17:05
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:27
 4. 4
  11:46 - 20:19
  8h 33min JPY 11,430 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  11:46
  11:50
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  11:50
  14:23
  มัตสึโมโตะสถานีรถโดยสาร
  松本バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:23
  14:34
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  お城口(東口)
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:59
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  17:14
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:27
  18:15
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  18:15
  18:20
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  18:28
  18:57
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  18:57
  20:19
 5. 5
  08:19 - 12:41
  4h 22min JPY 97,820
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  08:19
  12:41
zoom bar parts