ทาคายามะ → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

ออกเดินทางเวลา
14:23 04/14, 2021
cancel
 1. 1
  15:12 - 20:23
  5h 11min JPY 12,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:12
  16:39
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  19:10
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  20:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  20:01
  20:23
 2. 2
  14:34 - 20:23
  5h 49min JPY 12,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:34
  14:51
  ฮิดะฟุรุคาวะ
  飛騨古川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:26
  16:39
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  19:10
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  20:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  20:01
  20:23
 3. 3
  16:07 - 21:23
  5h 16min JPY 11,460 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:07
  17:10
  อิโนะทานิ
  猪谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  18:19
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  20:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  21:01
  21:23
 4. 4
  15:12 - 22:21
  7h 9min JPY 10,600 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:12
  16:39
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  17:37
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  19:02
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  21:00
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:10
  21:37
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:50
  21:59
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  21:59
  22:21
 5. 5
  14:23 - 18:01
  3h 38min JPY 103,450
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  14:23
  18:01
zoom bar parts