ทาคายามะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
07:05 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  08:00 - 12:37
  4h 37min JPY 9,400 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  10:09
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:12
  11:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  11:45
  11:47
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  12:07
  12:35
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:37
 2. 2
  07:15 - 12:37
  5h 22min JPY 7,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  07:15
  07:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  07:20
  09:40
  โทนามิเอกิมาเอะ(ทางออกทิศใต้)
  砺波駅前〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  09:40
  09:43
  โทนามิเอกิมาเอะ(ทางออกทิศใต้)
  砺波駅前〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:24
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  10:24
  10:34
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  10:56
  11:55
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  11:55
  11:57
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  12:07
  12:35
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:37
 3. 3
  07:14 - 12:37
  5h 23min JPY 7,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:14
  09:38
  มิโนะโอตะ
  美濃太田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  10:09
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:12
  11:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  11:45
  11:47
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  12:07
  12:35
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:37
 4. 4
  07:40 - 14:32
  6h 52min JPY 6,360 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  09:00
  อิโนะทานิ
  猪谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  10:05
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  11:44
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:14
  13:04
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  13:31
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  13:31
  13:33
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  14:02
  14:30
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:32
 5. 5
  07:05 - 09:55
  2h 50min JPY 61,990
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  07:05
  09:55
zoom bar parts