ทาคายามะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
08:59 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  09:38 - 15:48
  6h 10min JPY 11,110 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  12:04
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:32
  13:21
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:29
  13:33
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:38
  15:07
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:22
  15:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  15:32
  15:48
 2. 2
  09:38 - 16:35
  6h 57min JPY 8,770 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  11:39
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:49
  12:01
  โอกากิ
  大垣
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:12
  12:46
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  14:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:28
  14:41
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:52
  15:49
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  15:49
  15:53
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:56
  16:24
  โคโตโนะอุระ
  琴の浦
  ป้ายรถบัส
  16:24
  16:35
 3. 3
  09:38 - 16:43
  7h 5min JPY 8,790 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  11:39
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:49
  12:01
  โอกากิ
  大垣
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:12
  12:46
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  14:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:19
  14:44
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:52
  15:49
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  15:49
  15:53
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:56
  16:39
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:39
  16:43
 4. 4
  09:38 - 16:43
  7h 5min JPY 8,790 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  11:39
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:49
  12:01
  โอกากิ
  大垣
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:12
  12:46
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  14:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:18
  14:35
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:52
  15:49
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  15:49
  15:53
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:56
  16:39
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:39
  16:43
 5. 5
  08:59 - 13:39
  4h 40min JPY 160,080
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  08:59
  13:39
zoom bar parts