ทาคายามะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
15:01 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  16:36 - 23:32
  6h 56min JPY 13,970 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:36
  19:06
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:17
  20:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  22:41
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  22:41
  23:32
 2. 2
  15:38 - 23:32
  7h 54min JPY 11,880 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  19:44
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  22:41
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  22:41
  23:32
 3. 3
  15:38 - 23:32
  7h 54min JPY 11,880 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  19:17
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:22
  20:05
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  20:18
  นิชิกุโจ
  西九条
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  22:41
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  22:41
  23:32
 4. 4
  15:38 - 00:49
  9h 11min JPY 10,120 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  19:50
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:09
  21:50
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:57
  23:58
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  23:58
  00:49
 5. 5
  15:01 - 20:24
  5h 23min JPY 153,500
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  15:01
  20:24
zoom bar parts