ทาคายามะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

ออกเดินทางเวลา
16:52 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  17:26 - 10:41
  17h 15min JPY 25,470 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:26
  17:30
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:30
  20:05
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  20:05
  20:18
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  20:33
  23:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:55
  07:38
  อิสะฮายะ
  諫早
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:43
  08:05
  อิซาฮายาฮีกาสิโคโก
  諫早東高校
  สถานี
  08:05
  08:08
  อิสะฮายะฮิกาชิทาคามาเอะ
  諫早東高前
  ป้ายรถบัส
  08:15
  09:24
  คุจิโนสึชะโกะมาเอะ
  口之津車庫前
  ป้ายรถบัส
  09:24
  09:27
  ท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเรือคุจิโนสึ
  口之津港FT
  ท่าเรือ
  09:45
  10:15
  ท่าเรือเฟอร์รี่โอนีอิเกะ <อามาคุสะชิโมชิม่า>
  鬼池港FT<天草下島>
  ท่าเรือ
  10:17
  10:41
 2. 2
  17:26 - 11:51
  18h 25min JPY 27,180 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:26
  17:30
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:30
  20:05
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  20:05
  20:18
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  20:33
  23:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  07:34
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  07:54
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  東口
  07:54
  07:56
  อุโตะสถานี[ทางออกทิศตะวันออก]
  宇土駅[東口]
  ป้ายรถบัส
  08:03
  10:08
  อามาคุสะเกย์ซัตสึโชะอาคารที่ทำการทั่วไปมาเอะ
  天草警察署総合庁舎前
  ป้ายรถบัส
  11:19
  11:46
  มัตสึบาระ[อิสึวะมาจิ]
  松原[五和町]
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:51
 3. 3
  17:26 - 11:51
  18h 25min JPY 27,030 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:26
  17:30
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:30
  20:05
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  20:05
  20:18
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  20:33
  23:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  07:00
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  07:46
  สูมีโยชิ (จังหวัดคุมาโมโตะ)
  住吉(熊本県)
  สถานี
  07:46
  07:51
  สุมิโยชิเอกิมาเอะ(รถบัสซันโก)
  住吉駅前〔産交バス〕
  ป้ายรถบัส
  08:18
  10:08
  อามาคุสะเกย์ซัตสึโชะอาคารที่ทำการทั่วไปมาเอะ
  天草警察署総合庁舎前
  ป้ายรถบัส
  11:19
  11:46
  มัตสึบาระ[อิสึวะมาจิ]
  松原[五和町]
  ป้ายรถบัส
  11:46
  11:51
 4. 4
  18:47 - 13:24
  18h 37min JPY 33,170 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:47
  21:03
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  21:03
  21:06
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  22:15
  05:10
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:23
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  06:43
  08:36
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  09:39
  โอดะ
  網田
  สถานี
  09:39
  09:41
  โอดะเอกิมาเอะ
  網田駅前
  ป้ายรถบัส
  10:26
  12:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:04
  12:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:35
  13:00
  ทาเตะอิชิ[โอนีอิเกะ]
  立石[鬼池]
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:24
 5. 5
  16:52 - 06:04
  13h 12min JPY 452,260
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  16:52
  06:04
zoom bar parts