ทาคาซากิ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
05:49 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  06:10 - 09:36
  3h 26min JPY 510 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  06:19
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  06:45
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  06:45
  09:36
 2. 2
  07:26 - 10:09
  2h 43min JPY 1,450 IC JPY 1,450 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  08:19
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  08:19
  08:21
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:25
  08:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  08:51
  10:09
 3. 3
  06:10 - 10:09
  3h 59min JPY 1,450 IC JPY 1,450 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  06:19
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  07:05
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  07:05
  07:07
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:25
  08:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  08:51
  10:09
 4. 4
  07:45 - 10:42
  2h 57min JPY 1,390 IC JPY 1,390 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:45
  08:33
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  08:33
  08:35
  นูมาตะสถานี(กุนมะ)
  沼田駅(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:50
  09:20
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  09:20
  10:42
 5. 5
  05:49 - 06:38
  49min JPY 12,860
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  05:49
  06:38
zoom bar parts