ทาคาซากิ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
09:48 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  10:19 - 17:17
  6h 58min JPY 19,680 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  11:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  14:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  16:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  16:26
  17:17
 2. 2
  10:23 - 17:44
  7h 21min JPY 17,460 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  12:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  17:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:26
  17:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 3. 3
  10:14 - 17:44
  7h 30min JPY 17,460 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:14
  11:26
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:29
  12:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  17:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:26
  17:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 4. 4
  10:14 - 17:44
  7h 30min JPY 18,340 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:14
  11:43
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:48
  12:11
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:21
  14:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  15:08
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  17:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  17:26
  17:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:41
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  17:41
  17:44
 5. 5
  09:48 - 17:55
  8h 7min JPY 217,140
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  09:48
  17:55
zoom bar parts