โคฟุ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

ออกเดินทางเวลา
22:35 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  05:52 - 12:09
  6h 17min JPY 17,260 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:52
  07:17
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:19
  07:36
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:39
  07:44
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:53
  08:19
  มูซาชิอุระวะ
  武蔵浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  08:37
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:46
  12:05
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  12:05
  12:09
 2. 2
  05:29 - 12:09
  6h 40min JPY 17,470 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:53
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  08:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  12:05
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  12:05
  12:09
 3. 3
  05:29 - 12:09
  6h 40min JPY 17,260 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:53
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:04
  07:46
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:56
  08:37
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:46
  12:05
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  12:05
  12:09
 4. 4
  05:29 - 12:09
  6h 40min JPY 17,260 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:44
  ซากามิโค
  相模湖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  07:21
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:12
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:46
  12:05
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  12:05
  12:09
 5. 5
  22:35 - 07:20
  8h 45min JPY 323,850
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  22:35
  07:20
zoom bar parts