โคฟุ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
06:08 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  09:29 - 18:31
  9h 2min JPY 14,780 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:29
  10:37
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  11:58
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  13:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  13:38
  13:44
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  14:00
  16:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  16:26
  16:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  16:50
  17:23
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  17:23
  18:31
 2. 2
  09:29 - 18:31
  9h 2min JPY 15,010 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:29
  10:37
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  11:58
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  13:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  13:38
  13:44
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  13:54
  14:02
  ศาลากลางจังหวัดมาเอะ(อิชิกาวะ)
  県庁前(石川県)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:02
  14:05
  ศาลากลางจังหวัดมาเอะ(อิชิกาวะ)
  県庁前(石川県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:14
  16:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  16:26
  16:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  16:50
  17:23
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  17:23
  18:31
 3. 3
  07:24 - 19:31
  12h 7min JPY 15,140 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  09:18
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  10:55
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  12:51
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  12:51
  12:57
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  14:20
  17:23
  สูสุนาริกันมาเอะ
  すずなり館前
  ป้ายรถบัส
  18:53
  19:31
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  19:31
  19:31
 4. 4
  07:24 - 19:31
  12h 7min JPY 15,580 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  09:18
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  10:55
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  13:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  15:31
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:38
  16:35
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  16:35
  16:38
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  16:40
  17:37
  อุชิสึเบียวินมาเอะ
  宇出津病院前
  ป้ายรถบัส
  17:56
  18:47
  อิอิดะซาคาเอมะจิกิตะ
  飯田栄町北
  ป้ายรถบัส
  18:59
  19:31
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  19:31
  19:31
 5. 5
  06:08 - 12:58
  6h 50min JPY 140,830
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  06:08
  12:58
zoom bar parts