โคฟุ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
19:05 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  19:42 - 00:48
  5h 6min JPY 4,510 IC JPY 4,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:42
  21:06
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:14
  21:28
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:33
  23:01
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  00:09
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  00:09
  00:48
 2. 2
  19:32 - 00:48
  5h 16min JPY 5,940 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:32
  19:57
  โคบุจิซาวะ
  小淵沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:02
  22:02
  ซากุไดระ
  佐久平
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:09
  22:33
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  00:09
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  00:09
  00:48
 3. 3
  19:05 - 00:48
  5h 43min JPY 5,940 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  19:32
  โคบุจิซาวะ
  小淵沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:02
  22:02
  ซากุไดระ
  佐久平
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:09
  22:33
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  00:09
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  00:09
  00:48
 4. 4
  19:05 - 22:06
  3h 1min JPY 84,010
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  19:05
  22:06
zoom bar parts