โคฟุ → ฮาชิโนะโจ ฟู๊ด-ไวน์

ออกเดินทางเวลา
23:30 05/08, 2021
cancel
 1. 1
  05:29 - 09:24
  3h 55min JPY 5,610 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:53
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  07:13
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:12
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:33
  09:00
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  09:00
  09:24
 2. 2
  05:29 - 09:55
  4h 26min JPY 3,740 IC JPY 3,740 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:44
  ซากามิโค
  相模湖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  07:21
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:12
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  09:31
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  09:31
  09:55
 3. 3
  23:59 - 10:04
  10h 5min JPY 6,460 IC JPY 6,459 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:59
  00:03
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  南口
  00:03
  00:08
  竜王(山梨県)〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  05:45
  08:10
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  08:10
  08:18
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  09:03
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  09:36
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  09:36
  09:40
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  09:40
  09:51
  ฟุโดมาเอะ(โทจิกิ)
  不動前(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  09:51
  10:04
 4. 4
  05:29 - 10:12
  4h 43min JPY 4,210 IC JPY 4,210 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:53
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:04
  07:46
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:56
  08:11
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:17
  09:44
  สูซูเมะโนมิยะ
  雀宮
  สถานี
  西口
  09:44
  09:46
  สถานีสูซูเมะโนมิยะ
  雀宮駅
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:07
  เกียกุริวสะพานฮิกาชิ
  旭陵橋東
  ป้ายรถบัส
  10:07
  10:12
 5. 5
  23:30 - 02:26
  2h 56min JPY 95,970
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  23:30
  02:26
zoom bar parts