โคฟุ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
03:46 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  06:07 - 09:50
  3h 43min JPY 4,290 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  07:23
  โอกะยะ
  岡谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  09:09
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:26
  09:38
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  09:38
  09:50
 2. 2
  06:07 - 10:12
  4h 5min JPY 3,220 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  07:23
  โอกะยะ
  岡谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  08:59
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  10:00
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  10:00
  10:12
 3. 3
  05:59 - 10:12
  4h 13min JPY 3,220 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:59
  06:12
  นิระซากิ
  韮崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  07:23
  โอกะยะ
  岡谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  08:59
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  10:00
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  10:00
  10:12
 4. 4
  06:46 - 10:39
  3h 53min JPY 2,720 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  07:25
  โคบุจิซาวะ
  小淵沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  09:58
  โคโมโร
  小諸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:07
  10:27
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  10:27
  10:39
 5. 5
  03:46 - 05:56
  2h 10min JPY 51,770
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  03:46
  05:56
zoom bar parts