โคฟุ → อิเคะบุคุโระPARCO

ออกเดินทางเวลา
15:21 04/14, 2021
cancel
 1. 1
  15:54 - 17:39
  1h 45min JPY 3,890 IC JPY 3,890 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:54
  17:23
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:29
  17:35
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  17:35
  17:39
 2. 2
  15:54 - 17:44
  1h 50min JPY 3,890 IC JPY 3,890 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:54
  17:23
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  17:40
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  17:40
  17:44
 3. 3
  16:11 - 18:08
  1h 57min JPY 3,890 IC JPY 3,890 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:11
  17:51
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:59
  18:04
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  18:04
  18:08
 4. 4
  15:33 - 18:34
  3h 1min JPY 2,050 IC JPY 2,042 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:33
  17:14
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  17:32
  คิทาโนะ (โตเกียว)
  北野(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  18:15
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:21
  18:30
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  18:30
  18:34
 5. 5
  15:21 - 17:16
  1h 55min JPY 50,450
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  15:21
  17:16
zoom bar parts