โคฟุ → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
04:18 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  05:29 - 08:51
  3h 22min JPY 2,650 IC JPY 2,641 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:44
  ซากามิโค
  相模湖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  07:10
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:20
  07:46
  มาจิดะ
  町田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ซากามิโอโนะ
  相模大野
  สถานี
  08:20
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  南口(小田急)
  08:20
  08:24
  ฟุจิซาวะสถานีทางออกทิศใต้
  藤沢駅南口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:30
  08:51
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  08:51
  08:51
 2. 2
  05:29 - 08:51
  3h 22min JPY 2,650 IC JPY 2,641 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:53
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  07:03
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  07:37
  มาจิดะ
  町田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ซากามิโอโนะ
  相模大野
  สถานี
  08:20
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  南口(小田急)
  08:20
  08:24
  ฟุจิซาวะสถานีทางออกทิศใต้
  藤沢駅南口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:30
  08:51
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  08:51
  08:51
 3. 3
  05:29 - 08:51
  3h 22min JPY 2,500 IC JPY 2,493 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:44
  ซากามิโค
  相模湖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  07:10
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:20
  07:46
  มาจิดะ
  町田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ซากามิโอโนะ
  相模大野
  สถานี
  08:20
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  08:29
  โอฟูนะ
  大船
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:33
  08:39
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  08:39
  08:51
 4. 4
  05:29 - 09:03
  3h 34min JPY 2,820 IC JPY 2,818 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:44
  ซากามิโค
  相模湖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  07:46
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นิชิโออิ
  西大井
  สถานี
  08:12
  มูซาชิโคซูงิ
  武蔵小杉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  08:52
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  08:52
  08:56
  คามาคุระสถานีทางออกทิศตะวันออก
  鎌倉駅東口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:58
  09:02
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  09:02
  09:03
 5. 5
  04:18 - 06:18
  2h 0min JPY 55,880
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  04:18
  06:18
zoom bar parts