โคฟุ → makemyday

ออกเดินทางเวลา
22:44 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  05:29 - 09:49
  4h 20min JPY 12,090 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  06:40
  ฟุจีโนะ
  藤野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  07:09
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:14
  08:04
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  09:31
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  09:44
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  2番口
  09:44
  09:49
 2. 2
  05:41 - 10:04
  4h 23min JPY 5,600 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  05:41
  05:45
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  05:45
  08:53
  ชูโอโดมิซุนามิเท็นโทกุ
  中央道瑞浪天徳
  ป้ายรถบัส
  09:07
  09:57
  ซากาเอะ
  栄〔オアシス21〕
  ป้ายรถบัส
  09:57
  10:04
 3. 3
  05:41 - 10:20
  4h 39min JPY 4,960 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  05:41
  05:45
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  05:45
  09:53
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  09:53
  10:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  13番口
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  10:16
  ฮิซายะโอโดริ
  久屋大通
  สถานี
  4B口
  10:16
  10:20
 4. 4
  22:57 - 10:20
  11h 23min JPY 5,150 IC JPY 5,149 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:57
  23:01
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  南口
  23:01
  23:06
  竜王(山梨県)〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  05:30
  09:53
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  09:53
  10:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  13番口
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  10:16
  ฮิซายะโอโดริ
  久屋大通
  สถานี
  4B口
  10:16
  10:20
 5. 5
  22:44 - 01:56
  3h 12min JPY 113,580
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  22:44
  01:56
zoom bar parts