โคฟุ → ชิมะโนะสีฤดู

ออกเดินทางเวลา
23:40 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  03:57 - 12:04
  8h 7min JPY 47,570 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  03:57
  04:00
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  南口6番のりば
  04:00
  06:57
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  06:57
  07:02
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  10:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  11:28
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  11:28
  11:30
  มาเอะบารุเอะกิคิตะกุจิ
  前原駅北口
  ป้ายรถบัส
  11:42
  11:53
  ชิมะสกายทาวน์
  志摩スカイタウン
  ป้ายรถบัส
  11:53
  12:04
 2. 2
  03:57 - 12:20
  8h 23min JPY 47,840 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  03:57
  04:00
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  南口6番のりば
  04:00
  06:57
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  06:57
  07:02
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  10:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  10:52
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  10:52
  10:57
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  11:32
  12:18
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  12:18
  12:20
 3. 3
  03:57 - 12:20
  8h 23min JPY 47,880 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  03:57
  04:00
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  南口6番のりば
  04:00
  06:57
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  06:57
  07:02
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  10:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  10:25
  10:31
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ มินามิ
  福岡空港国内線ターミナル南
  ป้ายรถบัส
  10:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  10:52
  กิอนมาจิ
  祇園町(福岡市博多区)
  ป้ายรถบัส
  11:21
  12:18
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  12:18
  12:20
 4. 4
  03:57 - 12:20
  8h 23min JPY 47,940 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  03:57
  04:00
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  南口6番のりば
  04:00
  06:57
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  06:57
  07:02
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  10:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  10:25
  10:31
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ มินามิ
  福岡空港国内線ターミナル南
  ป้ายรถบัส
  10:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  11:02
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  11:28
  12:18
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  12:18
  12:20
 5. 5
  23:40 - 11:49
  12h 9min JPY 447,820
  cancel cancel
  โคฟุ
  甲府
  23:40
  11:49
zoom bar parts