ฮิโระชิมะ → วาคายามะ

ออกเดินทางเวลา
19:01 02/28, 2021
cancel
 1. 1
  19:25 - 22:11
  2h 46min JPY 11,430 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  20:46
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  21:44
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:46
  22:11
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 2. 2
  19:17 - 22:11
  2h 54min JPY 11,430 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:17
  20:39
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  21:44
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:46
  22:11
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 3. 3
  19:01 - 22:11
  3h 10min JPY 11,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:01
  20:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:34
  20:57
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:05
  22:11
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 4. 4
  20:01 - 22:53
  2h 52min JPY 11,590 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  21:20
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:46
  22:53
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 5. 5
  19:01 - 00:02
  5h 1min JPY 120,340
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  19:01
  00:02
zoom bar parts